อัสติสะ http://asatisa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2016&group=50&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2016&group=50&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๐ - แรงดึงดูดของกาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2016&group=50&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2016&group=50&gblog=10 Fri, 23 Dec 2016 0:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2014&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2014&group=49&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๐ - เงาของตัวตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2014&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2014&group=49&gblog=10 Sat, 27 Sep 2014 5:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2013&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2013&group=48&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๐ - ความทุกข์กับดวงดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2013&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-12-2013&group=48&gblog=10 Mon, 23 Dec 2013 23:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2013&group=47&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2013&group=47&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๐ - ทุกข์ก็ต้องทน...สุขก็ต้องทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2013&group=47&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2013&group=47&gblog=10 Mon, 22 Jul 2013 23:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2013&group=46&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2013&group=46&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๐ - ความผิดหวังบนเหรียญทั้งสองด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2013&group=46&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2013&group=46&gblog=10 Sun, 07 Apr 2013 21:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2013&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2013&group=45&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๐ - บ่วงรัก (ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2013&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2013&group=45&gblog=10 Wed, 06 Mar 2013 9:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-02-2013&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-02-2013&group=44&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๐ - หาความหมายในความตาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-02-2013&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-02-2013&group=44&gblog=10 Sun, 10 Feb 2013 15:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2012&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2012&group=43&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๐ - ความสุขปนเปื้อนกับความทุกข์ที่ซ้อนทับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2012&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2012&group=43&gblog=10 Wed, 28 Nov 2012 21:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2012&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2012&group=42&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๐ - ค้นหาตัวตน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2012&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2012&group=42&gblog=10 Thu, 25 Oct 2012 21:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2012&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2012&group=41&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๐ - พิธีกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2012&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2012&group=41&gblog=10 Tue, 02 Oct 2012 23:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2012&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2012&group=40&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๐ - ฟองอากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2012&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2012&group=40&gblog=10 Sun, 12 Aug 2012 22:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-06-2012&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-06-2012&group=39&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๐ - ชะตากรรม...กวาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-06-2012&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-06-2012&group=39&gblog=10 Thu, 14 Jun 2012 21:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2012&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2012&group=38&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๐ - สิ่งเจือปน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2012&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2012&group=38&gblog=10 Thu, 05 Apr 2012 8:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2012&group=37&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2012&group=37&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๐ - ภูเขามนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2012&group=37&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2012&group=37&gblog=10 Mon, 20 Feb 2012 21:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2011&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2011&group=36&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๐ - ศรัทธาเข้าเส้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2011&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2011&group=36&gblog=10 Tue, 27 Dec 2011 20:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2011&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2011&group=35&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๐ - จิตผูก ผูกจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2011&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2011&group=35&gblog=10 Thu, 24 Nov 2011 21:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2011&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2011&group=34&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๐ - ธรรมชาติที่เปลี่ยนไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2011&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2011&group=34&gblog=10 Thu, 27 Oct 2011 8:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2011&group=33&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2011&group=33&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๐ - ทำไมทำงาน...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2011&group=33&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2011&group=33&gblog=10 Tue, 16 Aug 2011 8:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2011&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2011&group=32&gblog=11 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๐ - น้ำเชื่อมกับมด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2011&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2011&group=32&gblog=11 Wed, 01 Jun 2011 8:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2011&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2011&group=32&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๙ - ความชอบ ความชัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2011&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2011&group=32&gblog=10 Mon, 23 May 2011 15:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2011&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2011&group=31&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๐ - การเผชิญหน้า (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2011&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2011&group=31&gblog=10 Tue, 01 Mar 2011 8:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-08-2010&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-08-2010&group=28&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๐ - เมล็ดพันธุ์ของการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-08-2010&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-08-2010&group=28&gblog=10 Wed, 11 Aug 2010 9:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-06-2010&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-06-2010&group=27&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๐-ทำไมต้องหลุดพ้น (ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-06-2010&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-06-2010&group=27&gblog=10 Sat, 19 Jun 2010 8:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2010&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2010&group=26&gblog=11 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๐-ชัยชนะของสมุนแห่งมาร(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2010&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2010&group=26&gblog=11 Mon, 17 May 2010 16:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2010&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2010&group=26&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๙-ฤดูร้อนในฤดูฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2010&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2010&group=26&gblog=10 Sat, 15 May 2010 13:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2010&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2010&group=25&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๐-ภูเขาไฟใต้น้ำแข็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2010&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2010&group=25&gblog=10 Sun, 04 Apr 2010 21:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-03-2010&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-03-2010&group=24&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๐-โลกร้อนด้วยกิเลส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-03-2010&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-03-2010&group=24&gblog=10 Thu, 04 Mar 2010 17:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2010&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2010&group=23&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๐-เส้นทางนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2010&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2010&group=23&gblog=10 Mon, 11 Jan 2010 23:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-11-2009&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-11-2009&group=22&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๐-บันไดขั้นที่สองจากห้าขั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-11-2009&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-11-2009&group=22&gblog=10 Mon, 23 Nov 2009 19:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2009&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2009&group=21&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๐-ชักกะเย่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2009&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2009&group=21&gblog=10 Fri, 02 Oct 2009 8:32:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2009&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2009&group=20&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๐-กลลวง(ตอนที่ ๒)-จบ-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2009&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2009&group=20&gblog=10 Fri, 21 Aug 2009 8:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-06-2009&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-06-2009&group=19&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๐-การอุบัติของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-06-2009&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-06-2009&group=19&gblog=10 Sun, 28 Jun 2009 20:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2009&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2009&group=18&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๐-ตกข่าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2009&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2009&group=18&gblog=10 Mon, 25 May 2009 18:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2009&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2009&group=17&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๐-การเสื่อมสลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2009&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2009&group=17&gblog=10 Sat, 25 Apr 2009 13:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2009&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2009&group=16&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๐-กับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2009&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2009&group=16&gblog=10 Wed, 25 Mar 2009 18:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2009&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2009&group=15&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๐-เรื่องของมารและบารมี(ของเรา ๆ ท่าน ๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2009&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2009&group=15&gblog=10 Fri, 27 Feb 2009 8:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2009&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2009&group=14&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๐-บ่อตัณหา(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2009&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2009&group=14&gblog=10 Thu, 15 Jan 2009 8:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2008&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2008&group=13&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๐-รักในศีลข้อ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2008&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2008&group=13&gblog=10 Mon, 15 Dec 2008 8:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2008&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2008&group=12&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๐- ขวานร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2008&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2008&group=12&gblog=10 Mon, 24 Nov 2008 8:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2008&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2008&group=11&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๐-ให้คุณค่า…อย่างรู้ค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2008&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2008&group=11&gblog=10 Mon, 03 Nov 2008 20:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2008&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2008&group=10&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๐-เหตุผลของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2008&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2008&group=10&gblog=10 Mon, 13 Oct 2008 8:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2008&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2008&group=9&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๐-เหตุที่….ไม่เท่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2008&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2008&group=9&gblog=10 Mon, 29 Sep 2008 7:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-09-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-09-2008&group=8&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๐-โอกาสทอง….ของปลวกจอมขยัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-09-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-09-2008&group=8&gblog=10 Mon, 08 Sep 2008 7:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2008&group=7&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๐-จิ๊กซอชีวิต...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2008&group=7&gblog=10 Wed, 06 Aug 2008 8:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=6&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๐-เดินทางอย่างปลอดภัย...หลังสงกรานต์(เดือด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=6&gblog=10 Wed, 16 Apr 2008 14:26:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2020&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2020&group=51&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๘ - ชีวิตกับความเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2020&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2020&group=51&gblog=8 Mon, 02 Mar 2020 14:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2020&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2020&group=51&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๗ - นามรูปัง ฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2020&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2020&group=51&gblog=7 Mon, 24 Feb 2020 22:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2020&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2020&group=51&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๖ - บุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะของรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2020&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2020&group=51&gblog=6 Thu, 20 Feb 2020 21:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2020&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2020&group=51&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๕ สิ่งดูดกลืนความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2020&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2020&group=51&gblog=5 Wed, 19 Feb 2020 22:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2020&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2020&group=51&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๔ ดินแดนของผู้ชดใช้ (ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2020&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2020&group=51&gblog=4 Tue, 18 Feb 2020 22:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2018&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2018&group=51&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๓ - ดินแดนของผู้ชดใช้ (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2018&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2018&group=51&gblog=3 Sun, 30 Dec 2018 21:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-12-2018&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-12-2018&group=51&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๒ - สายพานแห่งเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-12-2018&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-12-2018&group=51&gblog=2 Sat, 29 Dec 2018 21:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2017&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2017&group=51&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๘๑ - เวลากับสิ่งเปลี่ยนแปลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2017&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2017&group=51&gblog=1 Tue, 24 Jan 2017 1:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๐-หินงอกต้องใช้เวลานับร้อยปีเพื่อให้มีความสูงสัก ๑ เมตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=10 Mon, 07 Apr 2008 14:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2016&group=50&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2016&group=50&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๙ - อีกฟากหนึ่งของความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2016&group=50&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2016&group=50&gblog=9 Mon, 18 Jan 2016 8:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2016&group=50&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2016&group=50&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๘ - กฎของการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2016&group=50&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2016&group=50&gblog=8 Fri, 08 Jan 2016 8:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2016&group=50&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2016&group=50&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๗ - สิ่งปลอมปน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2016&group=50&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2016&group=50&gblog=7 Tue, 05 Jan 2016 7:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2014&group=50&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2014&group=50&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๖ - กลแห่งมาร ตอนที่ ๓ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2014&group=50&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2014&group=50&gblog=6 Tue, 04 Nov 2014 23:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2014&group=50&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2014&group=50&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๕ - กลแห่งมาร ตอนที่ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2014&group=50&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2014&group=50&gblog=5 Thu, 16 Oct 2014 9:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2014&group=50&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2014&group=50&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๔ - หยุด...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2014&group=50&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2014&group=50&gblog=4 Fri, 10 Oct 2014 21:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2014&group=50&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2014&group=50&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๓ - กลแห่งมาร (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2014&group=50&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2014&group=50&gblog=3 Sun, 05 Oct 2014 11:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2014&group=50&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2014&group=50&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๒ - ชีวิตนี้ไม่เที่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2014&group=50&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2014&group=50&gblog=2 Thu, 02 Oct 2014 9:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2014&group=50&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2014&group=50&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๗๑ - ดวงตาแห่งโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2014&group=50&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2014&group=50&gblog=1 Mon, 29 Sep 2014 13:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-09-2014&group=49&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-09-2014&group=49&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๙ - ก้อนหินก้อนนั้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-09-2014&group=49&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-09-2014&group=49&gblog=9 Thu, 25 Sep 2014 5:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-09-2014&group=49&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-09-2014&group=49&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๘ - The Herdsman and The Lost Bull (จากนิทานอีสป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-09-2014&group=49&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-09-2014&group=49&gblog=8 Tue, 23 Sep 2014 5:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-05-2014&group=49&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-05-2014&group=49&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๗ - ชีวิตที่หมุนเร็วกว่าสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-05-2014&group=49&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-05-2014&group=49&gblog=7 Mon, 05 May 2014 11:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2014&group=49&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2014&group=49&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๖ - กลับมาหนองป่าพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2014&group=49&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2014&group=49&gblog=6 Sun, 06 Apr 2014 23:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2014&group=49&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2014&group=49&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๕ - เงาสะท้อนของกล้วยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2014&group=49&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2014&group=49&gblog=5 Tue, 01 Apr 2014 9:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2014&group=49&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2014&group=49&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๔ - รอยร้าวจากคำพูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2014&group=49&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2014&group=49&gblog=4 Sun, 16 Mar 2014 22:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-03-2014&group=49&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-03-2014&group=49&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๓ - ความวุ่นวายกับสามัญสำนึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-03-2014&group=49&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-03-2014&group=49&gblog=3 Mon, 10 Mar 2014 21:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2014&group=49&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2014&group=49&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๒ - คนขายดาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2014&group=49&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2014&group=49&gblog=2 Tue, 25 Feb 2014 22:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2013&group=49&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2013&group=49&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๖๑ - วาทะวานร (ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2013&group=49&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2013&group=49&gblog=1 Mon, 30 Dec 2013 21:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2013&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2013&group=48&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๙ - วาทะวานร (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2013&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2013&group=48&gblog=9 Sun, 15 Dec 2013 12:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2013&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2013&group=48&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๘ - ปล่อย(ทุกข์)วาง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2013&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2013&group=48&gblog=8 Thu, 05 Dec 2013 22:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2013&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2013&group=48&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๗ - จุดบรรจบของเส้นขนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2013&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2013&group=48&gblog=7 Sun, 24 Nov 2013 23:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-11-2013&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-11-2013&group=48&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๖ - แก่นสารของความตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-11-2013&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-11-2013&group=48&gblog=6 Sat, 16 Nov 2013 19:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-11-2013&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-11-2013&group=48&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๕ - คละคลุ้งของความโลภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-11-2013&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-11-2013&group=48&gblog=5 Mon, 11 Nov 2013 23:40:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2013&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2013&group=48&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๔ - บ้านสุดท้ายหลังเดียวกัน(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2013&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2013&group=48&gblog=4 Fri, 08 Nov 2013 21:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2013&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2013&group=48&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๓ - สิ่งเว้นว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2013&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-10-2013&group=48&gblog=3 Wed, 16 Oct 2013 22:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2013&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2013&group=48&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๒ - ตุ๊กตาของพระพุทธเจ้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2013&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2013&group=48&gblog=2 Tue, 27 Aug 2013 0:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2013&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2013&group=48&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๕๑ - ขอบเขตของเวลาและความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2013&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2013&group=48&gblog=1 Sun, 18 Aug 2013 23:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-07-2013&group=47&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-07-2013&group=47&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๙ - คำตอบของความจริง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-07-2013&group=47&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-07-2013&group=47&gblog=9 Fri, 05 Jul 2013 20:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-07-2013&group=47&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-07-2013&group=47&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๘ - ความยึดถือบนความปรวนแปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-07-2013&group=47&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-07-2013&group=47&gblog=8 Wed, 03 Jul 2013 11:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-06-2013&group=47&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-06-2013&group=47&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๗ - กระสุนแห่งความอยาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-06-2013&group=47&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-06-2013&group=47&gblog=7 Mon, 03 Jun 2013 21:20:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2013&group=47&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2013&group=47&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๖ - ดินแดนสีเลือด (ตอนที่ ๓ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2013&group=47&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2013&group=47&gblog=6 Sun, 19 May 2013 20:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2013&group=47&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2013&group=47&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๕ - ดินแดนสีเลือด (ตอนที่ ๒) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2013&group=47&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-05-2013&group=47&gblog=5 Wed, 15 May 2013 9:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-05-2013&group=47&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-05-2013&group=47&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๔ - ดินแดนสีเลือด (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-05-2013&group=47&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-05-2013&group=47&gblog=4 Mon, 06 May 2013 12:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2013&group=47&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2013&group=47&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๓ - นัยแห่งกาลเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2013&group=47&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2013&group=47&gblog=3 Wed, 01 May 2013 14:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2013&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2013&group=47&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๒ - เงาแห่งความพลัดพราก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2013&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2013&group=47&gblog=2 Fri, 19 Apr 2013 11:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2013&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2013&group=47&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๔๑ - (ไม่)รับรู้ในความมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2013&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2013&group=47&gblog=1 Tue, 16 Apr 2013 10:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2013&group=46&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2013&group=46&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๙ - สิ่งพึ่งพิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2013&group=46&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2013&group=46&gblog=9 Fri, 05 Apr 2013 11:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2013&group=46&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2013&group=46&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๘ - รอยรั่วของความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2013&group=46&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2013&group=46&gblog=8 Wed, 27 Mar 2013 10:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2013&group=46&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2013&group=46&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๗ - กับตัวตนที่มี...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2013&group=46&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2013&group=46&gblog=7 Mon, 25 Mar 2013 13:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2013&group=46&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2013&group=46&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๖ - กรงขัง... (ตอนที่ ๓ - จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2013&group=46&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2013&group=46&gblog=6 Fri, 22 Mar 2013 9:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2013&group=46&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2013&group=46&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๕ - กรงขัง... (ตอนที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2013&group=46&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2013&group=46&gblog=5 Wed, 20 Mar 2013 10:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2013&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2013&group=46&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๔ - กรงขัง...(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2013&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2013&group=46&gblog=4 Mon, 18 Mar 2013 13:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2013&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2013&group=46&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๓ - ร่างทรงของความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2013&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2013&group=46&gblog=3 Fri, 15 Mar 2013 8:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2013&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2013&group=46&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๒ - เรื่องราว ณ วันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2013&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2013&group=46&gblog=2 Sat, 09 Mar 2013 15:44:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-03-2013&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-03-2013&group=46&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๓๑ - ก่อนที่(เรา)จะเป็นประวัติศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-03-2013&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-03-2013&group=46&gblog=1 Thu, 07 Mar 2013 10:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2013&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2013&group=45&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๙ - บ่วงรัก (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2013&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2013&group=45&gblog=9 Tue, 05 Mar 2013 9:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2013&group=45&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2013&group=45&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๘ - ปัญหาจากรากเหง้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2013&group=45&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2013&group=45&gblog=8 Fri, 01 Mar 2013 11:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2013&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2013&group=45&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๗ - ธรรมอันเป็นสิ่งเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2013&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-02-2013&group=45&gblog=7 Wed, 27 Feb 2013 22:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2013&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2013&group=45&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๖ - ดินแดนแห่งแสงสี (ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2013&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2013&group=45&gblog=6 Mon, 25 Feb 2013 20:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2013&group=45&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๕ - สุขทุกข์บนตาชั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2013&group=45&gblog=5 Sat, 23 Feb 2013 21:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2013&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2013&group=45&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๔ - ดินแดนแห่งแสงสี (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2013&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-02-2013&group=45&gblog=4 Tue, 19 Feb 2013 20:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-02-2013&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-02-2013&group=45&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๓ - ท่ามกลาง...การเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-02-2013&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-02-2013&group=45&gblog=3 Sat, 16 Feb 2013 20:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-02-2013&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-02-2013&group=45&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๒ - ความรักในมุมถามตอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-02-2013&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-02-2013&group=45&gblog=2 Wed, 13 Feb 2013 19:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-02-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-02-2013&group=45&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๒๑ - ศาสนาบนเปลือกมะพร้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-02-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-02-2013&group=45&gblog=1 Tue, 12 Feb 2013 11:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2013&group=44&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2013&group=44&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๙ - ลิ้นชักแห่งแรงปรารถนา(ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2013&group=44&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-01-2013&group=44&gblog=9 Tue, 15 Jan 2013 13:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2013&group=44&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2013&group=44&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๘ - ลิ้นชักแห่งแรงปรารถนา(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2013&group=44&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2013&group=44&gblog=8 Sun, 13 Jan 2013 22:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2013&group=44&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2013&group=44&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๗ - เศษเสี้ยวของความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2013&group=44&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-01-2013&group=44&gblog=7 Tue, 08 Jan 2013 22:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2013&group=44&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2013&group=44&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๖ - พุทธะกับชีวิตวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2013&group=44&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2013&group=44&gblog=6 Sat, 05 Jan 2013 20:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-12-2012&group=44&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-12-2012&group=44&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๕ - แช่แข็งความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-12-2012&group=44&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-12-2012&group=44&gblog=5 Mon, 31 Dec 2012 21:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2012&group=44&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2012&group=44&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๔ - เปลี่ยนใหม่...ปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2012&group=44&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2012&group=44&gblog=4 Sun, 30 Dec 2012 14:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2012&group=44&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2012&group=44&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๓ - ชิปประมวลผลความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2012&group=44&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2012&group=44&gblog=3 Thu, 20 Dec 2012 23:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2012&group=44&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2012&group=44&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๒ - เคยชิน...เคยตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2012&group=44&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2012&group=44&gblog=2 Mon, 17 Dec 2012 17:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2012&group=44&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2012&group=44&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๑๑ - รอยเท้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2012&group=44&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2012&group=44&gblog=1 Tue, 04 Dec 2012 18:29:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2012&group=43&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2012&group=43&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๙ - เหตุผลของความผิดหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2012&group=43&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-11-2012&group=43&gblog=9 Sat, 24 Nov 2012 13:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2012&group=43&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2012&group=43&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๘ - ความจำเป็นที่ถูกยัดเยียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2012&group=43&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2012&group=43&gblog=8 Wed, 21 Nov 2012 22:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2012&group=43&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2012&group=43&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๗ - ผู้เกาะเกี่ยวกระแส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2012&group=43&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2012&group=43&gblog=7 Sun, 18 Nov 2012 14:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2012&group=43&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2012&group=43&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๖ - ล้านคำถาม หนึ่งแสนความเชื่อ หนึ่งความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2012&group=43&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2012&group=43&gblog=6 Wed, 14 Nov 2012 23:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2012&group=43&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2012&group=43&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๕ - คำตอบหนึ่งเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2012&group=43&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2012&group=43&gblog=5 Sat, 10 Nov 2012 10:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2012&group=43&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2012&group=43&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๔ - คุณค่าของความหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2012&group=43&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2012&group=43&gblog=4 Tue, 06 Nov 2012 8:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2012&group=43&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2012&group=43&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๓ - ความงาม ความสุขที่ปิดทับ...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2012&group=43&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-11-2012&group=43&gblog=3 Sat, 03 Nov 2012 10:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2012&group=43&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2012&group=43&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๒ - ความจริงบนขั้นบันได]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2012&group=43&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2012&group=43&gblog=2 Mon, 29 Oct 2012 22:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-10-2012&group=43&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-10-2012&group=43&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๔๐๑ - อสูรรัตติกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-10-2012&group=43&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-10-2012&group=43&gblog=1 Sun, 28 Oct 2012 11:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2012&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2012&group=42&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๙ - เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2012&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2012&group=42&gblog=9 Wed, 24 Oct 2012 8:42:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2012&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2012&group=42&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๘ - กรอบของวิชาชีพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2012&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2012&group=42&gblog=8 Mon, 22 Oct 2012 9:22:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-10-2012&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-10-2012&group=42&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๗ - มหาศาลความทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-10-2012&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-10-2012&group=42&gblog=7 Sun, 21 Oct 2012 11:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-10-2012&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-10-2012&group=42&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๖ - พื้นที่ชีวิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-10-2012&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-10-2012&group=42&gblog=6 Fri, 19 Oct 2012 22:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2012&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2012&group=42&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๕ - ความเปลี่ยนแปลง(เวลา ธรรมชาติและการสังเกต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2012&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2012&group=42&gblog=5 Wed, 17 Oct 2012 15:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-10-2012&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-10-2012&group=42&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๔ - หลังปี 2012โลกแตก..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-10-2012&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-10-2012&group=42&gblog=4 Mon, 15 Oct 2012 15:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2012&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2012&group=42&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๓ - ความสุขคือเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2012&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-10-2012&group=42&gblog=3 Sat, 13 Oct 2012 11:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2012&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2012&group=42&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๒ - ปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2012&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2012&group=42&gblog=2 Tue, 09 Oct 2012 22:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2012&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2012&group=42&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๙๑ - ปัญหาของความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2012&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2012&group=42&gblog=1 Sat, 06 Oct 2012 12:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-09-2012&group=41&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-09-2012&group=41&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๙ - ต้นยางต้นนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-09-2012&group=41&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-09-2012&group=41&gblog=9 Fri, 28 Sep 2012 14:51:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2012&group=41&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2012&group=41&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๘ - ต้นไม้เล็ก ๆ ตามซอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2012&group=41&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2012&group=41&gblog=8 Thu, 20 Sep 2012 21:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2012&group=41&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2012&group=41&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๗ - สิ่งที่ได้จากความช้า....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2012&group=41&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2012&group=41&gblog=7 Sun, 16 Sep 2012 10:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2012&group=41&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2012&group=41&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๖ - ออกแบบความตาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2012&group=41&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2012&group=41&gblog=6 Sun, 09 Sep 2012 15:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-09-2012&group=41&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-09-2012&group=41&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๕ - รอยรั่วของลูกโป่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-09-2012&group=41&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-09-2012&group=41&gblog=5 Sun, 02 Sep 2012 22:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2012&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2012&group=41&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๔ - อาลัย หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2012&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2012&group=41&gblog=4 Mon, 27 Aug 2012 21:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-08-2012&group=41&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-08-2012&group=41&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๓ - มนุษย์และเพนกวิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-08-2012&group=41&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-08-2012&group=41&gblog=3 Sun, 26 Aug 2012 16:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2012&group=41&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2012&group=41&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๒ - ชีวิตกับเส้นทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2012&group=41&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-08-2012&group=41&gblog=2 Tue, 21 Aug 2012 8:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2012&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2012&group=41&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๘๑ - คุณธรรมแห่งความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2012&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2012&group=41&gblog=1 Sat, 18 Aug 2012 22:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๐-ต่างคน...ต่างความคิด...ต่างความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=10 Fri, 04 Apr 2008 12:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2012&group=40&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2012&group=40&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๙ - ธรรมะเรื่องปกติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2012&group=40&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2012&group=40&gblog=9 Sun, 05 Aug 2012 9:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2012&group=40&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2012&group=40&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๘ - จังหวะชีวิตของสุขและทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2012&group=40&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2012&group=40&gblog=8 Sun, 29 Jul 2012 21:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-07-2012&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-07-2012&group=40&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๗ - ศีลเสมอชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-07-2012&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-07-2012&group=40&gblog=7 Fri, 27 Jul 2012 20:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2012&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2012&group=40&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๖ - สิ่งสูญหาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2012&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2012&group=40&gblog=6 Sun, 22 Jul 2012 17:54:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-07-2012&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-07-2012&group=40&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๕ - ปลายทางแห่งความรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-07-2012&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-07-2012&group=40&gblog=5 Tue, 17 Jul 2012 22:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2012&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2012&group=40&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๔ - พายุแห่งความโศก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2012&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2012&group=40&gblog=4 Fri, 13 Jul 2012 0:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2012&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2012&group=40&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๓ - แรงบันดาลใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2012&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2012&group=40&gblog=3 Mon, 09 Jul 2012 22:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2012&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2012&group=40&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๒ - การกระทำ ความดีและความโลภ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2012&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2012&group=40&gblog=2 Mon, 02 Jul 2012 19:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-06-2012&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-06-2012&group=40&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๗๑ - ในอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-06-2012&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-06-2012&group=40&gblog=1 Sat, 23 Jun 2012 22:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2012&group=39&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2012&group=39&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๙ - แผลบนมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2012&group=39&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2012&group=39&gblog=9 Sun, 10 Jun 2012 16:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2012&group=39&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2012&group=39&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๘ - ทะเลกาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2012&group=39&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2012&group=39&gblog=8 Fri, 01 Jun 2012 23:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2012&group=39&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2012&group=39&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๗ - ปิดตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2012&group=39&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-05-2012&group=39&gblog=7 Wed, 23 May 2012 21:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2012&group=39&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2012&group=39&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๖ - โดมิโน่แห่งความทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2012&group=39&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2012&group=39&gblog=6 Wed, 16 May 2012 22:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2012&group=39&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2012&group=39&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๕ - สิ่งบันดาลใจกับธรรมะที่ถดถอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2012&group=39&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2012&group=39&gblog=5 Mon, 07 May 2012 22:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2012&group=39&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2012&group=39&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๔ - การเปลี่ยนแปลงของเมื่อวาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2012&group=39&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-05-2012&group=39&gblog=4 Tue, 01 May 2012 22:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-04-2012&group=39&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-04-2012&group=39&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๓ - วิ่งทันความคิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-04-2012&group=39&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-04-2012&group=39&gblog=3 Sat, 28 Apr 2012 14:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-04-2012&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-04-2012&group=39&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๒ - กลัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-04-2012&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-04-2012&group=39&gblog=2 Sun, 22 Apr 2012 21:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2012&group=39&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2012&group=39&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๖๑ - อาลัยหลวงปู่จันทา ถาวโร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2012&group=39&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2012&group=39&gblog=1 Sun, 08 Apr 2012 21:14:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2012&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2012&group=38&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๙ - ไฟเล็ก ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2012&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2012&group=38&gblog=9 Thu, 29 Mar 2012 22:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2012&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2012&group=38&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๘ - บ้านสุดท้ายเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2012&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2012&group=38&gblog=8 Sat, 24 Mar 2012 14:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2012&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2012&group=38&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๗ - ผลสะท้อนกลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2012&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2012&group=38&gblog=7 Thu, 22 Mar 2012 21:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2012&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2012&group=38&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๖ - วิถีวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2012&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2012&group=38&gblog=6 Mon, 19 Mar 2012 8:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2012&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2012&group=38&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๕ - ความไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2012&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-03-2012&group=38&gblog=5 Tue, 06 Mar 2012 21:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2012&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2012&group=38&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๔ - กฎ ๓ และโสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2012&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-03-2012&group=38&gblog=4 Thu, 01 Mar 2012 8:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-02-2012&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-02-2012&group=38&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๓ - เมล็ดที่ไม่งอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-02-2012&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-02-2012&group=38&gblog=3 Sun, 26 Feb 2012 21:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2012&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2012&group=38&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๒ - ทบทวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2012&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-02-2012&group=38&gblog=2 Fri, 24 Feb 2012 23:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-02-2012&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-02-2012&group=38&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๕๑ - เพื่อนที่รู้จักเราดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-02-2012&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-02-2012&group=38&gblog=1 Wed, 22 Feb 2012 22:55:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-02-2012&group=37&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-02-2012&group=37&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๙ - เรื่องของสุรา...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-02-2012&group=37&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-02-2012&group=37&gblog=9 Sat, 11 Feb 2012 23:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-02-2012&group=37&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-02-2012&group=37&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๘ - น้ำมันชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-02-2012&group=37&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-02-2012&group=37&gblog=8 Mon, 06 Feb 2012 15:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-02-2012&group=37&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-02-2012&group=37&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๗ - สิ่งสอนใจกับความกลัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-02-2012&group=37&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-02-2012&group=37&gblog=7 Thu, 02 Feb 2012 19:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2012&group=37&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2012&group=37&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๖ - รูรั่ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2012&group=37&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2012&group=37&gblog=6 Tue, 24 Jan 2012 12:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2012&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2012&group=37&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๕ - การเกิดและระลึกอดีต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2012&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2012&group=37&gblog=5 Fri, 20 Jan 2012 21:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-01-2012&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-01-2012&group=37&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๔ - ตัณหาพอกหางหมู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-01-2012&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-01-2012&group=37&gblog=4 Mon, 16 Jan 2012 8:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2012&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2012&group=37&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๓ - ติดโลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2012&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-01-2012&group=37&gblog=3 Wed, 11 Jan 2012 20:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2012&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2012&group=37&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๒ - น้ำในรอยเท้าโค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2012&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-01-2012&group=37&gblog=2 Thu, 05 Jan 2012 18:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-01-2012&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-01-2012&group=37&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๔๑ - เกิด ๑๐ ตาย ๑๐ , เกิด ๑๐๐ ตาย ๑๐๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-01-2012&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-01-2012&group=37&gblog=1 Mon, 02 Jan 2012 21:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2011&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2011&group=36&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๙ - อะไรเป็นของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2011&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2011&group=36&gblog=9 Thu, 22 Dec 2011 22:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2011&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2011&group=36&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๘ - เยื่อใยแห่งตัณหา (ตอนจบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2011&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2011&group=36&gblog=8 Tue, 20 Dec 2011 22:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2011&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2011&group=36&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๗ - น้ำค้างในตอนเช้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2011&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2011&group=36&gblog=7 Sat, 17 Dec 2011 0:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-12-2011&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-12-2011&group=36&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๖ - ชีวิตกับรถยนต์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-12-2011&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-12-2011&group=36&gblog=6 Wed, 14 Dec 2011 21:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2011&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2011&group=36&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๕ - ละทุกข์ไม่ปรารถนาสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2011&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2011&group=36&gblog=5 Thu, 08 Dec 2011 19:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2011&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2011&group=36&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๔ - อาลัยหลวงปู่คำสุข ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2011&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-12-2011&group=36&gblog=4 Mon, 05 Dec 2011 21:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-12-2011&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-12-2011&group=36&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๓ - โชคดีแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-12-2011&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-12-2011&group=36&gblog=3 Fri, 02 Dec 2011 23:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2011&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2011&group=36&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๒ - ทำไมรัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2011&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2011&group=36&gblog=2 Tue, 29 Nov 2011 21:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2011&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2011&group=36&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๓๑ - สสาร(อีกครั้ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2011&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2011&group=36&gblog=1 Sat, 26 Nov 2011 20:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2011&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2011&group=35&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๙ - โมฆะบุรุษ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2011&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2011&group=35&gblog=9 Tue, 22 Nov 2011 20:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-11-2011&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-11-2011&group=35&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๘ - แพมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-11-2011&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-11-2011&group=35&gblog=8 Sun, 20 Nov 2011 15:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2011&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2011&group=35&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๗ - ไฟป่าล้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2011&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2011&group=35&gblog=7 Thu, 17 Nov 2011 9:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2011&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2011&group=35&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๖ - ไฟนรกกับหินร้อน ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2011&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2011&group=35&gblog=6 Mon, 14 Nov 2011 8:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2011&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2011&group=35&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๕ - ลำธารนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2011&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2011&group=35&gblog=5 Thu, 10 Nov 2011 14:42:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2011&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2011&group=35&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๔ - แช่อิ่มความคิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2011&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-11-2011&group=35&gblog=4 Tue, 08 Nov 2011 8:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2011&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2011&group=35&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๓ - เยื่อใยแห่งตัณหา ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2011&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2011&group=35&gblog=3 Sat, 05 Nov 2011 21:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-11-2011&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-11-2011&group=35&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๒ - เยื่อใยแห่งตัณหา ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-11-2011&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-11-2011&group=35&gblog=2 Wed, 02 Nov 2011 21:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2011&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2011&group=35&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๒๑ - ความเชื่อและความเห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2011&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2011&group=35&gblog=1 Mon, 31 Oct 2011 8:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2011&group=34&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2011&group=34&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๙ - หิวขั้นเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2011&group=34&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2011&group=34&gblog=9 Mon, 17 Oct 2011 19:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2011&group=34&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2011&group=34&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๘ - ดินเดินได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2011&group=34&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-10-2011&group=34&gblog=8 Mon, 10 Oct 2011 9:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2011&group=34&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2011&group=34&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๗ - ท่ามกลางกระแส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2011&group=34&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2011&group=34&gblog=7 Wed, 05 Oct 2011 21:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2011&group=34&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2011&group=34&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๖ - เยื่อใยแห่งตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2011&group=34&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-09-2011&group=34&gblog=6 Thu, 29 Sep 2011 9:00:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2011&group=34&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2011&group=34&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๕ - ข่าวพระ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2011&group=34&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2011&group=34&gblog=5 Sat, 24 Sep 2011 22:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2011&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2011&group=34&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๔ - สุขทุกข์ที่ปลายจมูก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2011&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2011&group=34&gblog=4 Tue, 13 Sep 2011 22:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2011&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2011&group=34&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๓ - เมื่อไม่มีไฟฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2011&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2011&group=34&gblog=3 Mon, 05 Sep 2011 20:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-08-2011&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-08-2011&group=34&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๒ - ความปรวนแปรเปลี่ยนแปลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-08-2011&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-08-2011&group=34&gblog=2 Wed, 31 Aug 2011 8:52:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2011&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2011&group=34&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑๑ - ธรรมชาติของใบไม้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2011&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2011&group=34&gblog=1 Tue, 23 Aug 2011 19:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2011&group=33&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2011&group=33&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๙ - หลุมดำ (หลุมที่ ๒ - จบ-)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2011&group=33&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2011&group=33&gblog=9 Mon, 08 Aug 2011 8:44:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-08-2011&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-08-2011&group=33&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๘ - หลุมดำ (หลุมที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-08-2011&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-08-2011&group=33&gblog=8 Mon, 01 Aug 2011 20:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2011&group=33&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2011&group=33&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๗ - สุขบนทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2011&group=33&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2011&group=33&gblog=7 Tue, 26 Jul 2011 8:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2011&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2011&group=33&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๖ - มนุษย์ เดรัจฉาน และกามภพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2011&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-07-2011&group=33&gblog=6 Fri, 22 Jul 2011 21:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-07-2011&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-07-2011&group=33&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๕ - บทสวดกับความหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-07-2011&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-07-2011&group=33&gblog=5 Mon, 11 Jul 2011 8:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-07-2011&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-07-2011&group=33&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๔ - สะพานแห่งชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-07-2011&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-07-2011&group=33&gblog=4 Mon, 04 Jul 2011 21:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-06-2011&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-06-2011&group=33&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๓ - เส้นทางของความดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-06-2011&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-06-2011&group=33&gblog=3 Sun, 26 Jun 2011 13:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-06-2011&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-06-2011&group=33&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๒ - ตัดไม้กับสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-06-2011&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-06-2011&group=33&gblog=2 Wed, 15 Jun 2011 15:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2011&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2011&group=33&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐๑ - เรื่องกามราคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2011&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-06-2011&group=33&gblog=1 Fri, 10 Jun 2011 8:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2011&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2011&group=32&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๘ - สิ่งกราบไว้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2011&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-05-2011&group=32&gblog=9 Mon, 16 May 2011 8:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-05-2011&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-05-2011&group=32&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๗ - สุขปนทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-05-2011&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-05-2011&group=32&gblog=8 Mon, 09 May 2011 8:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2011&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2011&group=32&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๖ - กระดาษทรายกับพระอริยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2011&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2011&group=32&gblog=7 Mon, 25 Apr 2011 8:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2011&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2011&group=32&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๕ - แมลงกับตะเกียงไฟ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2011&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2011&group=32&gblog=6 Mon, 11 Apr 2011 15:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2011&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2011&group=32&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๔ - เหนือเจตนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2011&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2011&group=32&gblog=5 Thu, 07 Apr 2011 8:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2011&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2011&group=32&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๓ - มนุษย์กับภัยธรรมชาติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2011&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2011&group=32&gblog=4 Mon, 28 Mar 2011 8:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2011&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2011&group=32&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๒ - ชีวิตในวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2011&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-03-2011&group=32&gblog=3 Thu, 24 Mar 2011 8:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2011&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2011&group=32&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๑ - มองดูความตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2011&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2011&group=32&gblog=2 Tue, 15 Mar 2011 8:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-03-2011&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-03-2011&group=32&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙๐ - การเผชิญหน้า (ตอนที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-03-2011&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-03-2011&group=32&gblog=1 Thu, 03 Mar 2011 8:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2011&group=31&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2011&group=31&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๙ - ชิ้นส่วนของความทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2011&group=31&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2011&group=31&gblog=9 Mon, 21 Feb 2011 8:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-02-2011&group=31&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-02-2011&group=31&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๘ - ความมืดในความสว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-02-2011&group=31&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-02-2011&group=31&gblog=8 Mon, 14 Feb 2011 8:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2011&group=31&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2011&group=31&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๗ - โลกหมุนได้ด้วยกาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2011&group=31&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2011&group=31&gblog=7 Fri, 04 Feb 2011 8:28:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-01-2011&group=31&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-01-2011&group=31&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๖ - อาลัยหลวงตามหาบัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-01-2011&group=31&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-01-2011&group=31&gblog=6 Sun, 30 Jan 2011 14:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-01-2011&group=31&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-01-2011&group=31&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๕ - ภูเขากับความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-01-2011&group=31&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-01-2011&group=31&gblog=5 Thu, 27 Jan 2011 8:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2011&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2011&group=31&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๔-รสของอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2011&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-01-2011&group=31&gblog=4 Mon, 24 Jan 2011 8:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2011&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2011&group=31&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๓ - วงจรมนุษย์ขาลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2011&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2011&group=31&gblog=3 Wed, 12 Jan 2011 8:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-01-2011&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-01-2011&group=31&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๒ - เลือกที่จะเป็น ในที่ที่จะไป...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-01-2011&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-01-2011&group=31&gblog=2 Tue, 04 Jan 2011 8:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2010&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2010&group=31&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๑ - กิโลเมตรที่ ๓๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2010&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2010&group=31&gblog=1 Fri, 24 Dec 2010 0:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๑๐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=10 Mon, 07 Apr 2008 15:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2010&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2010&group=30&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘๐ - เสมอกันของสังขาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2010&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-12-2010&group=30&gblog=9 Mon, 20 Dec 2010 22:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2010&group=30&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2010&group=30&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๙ - โจทย์ของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2010&group=30&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2010&group=30&gblog=8 Wed, 15 Dec 2010 21:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2010&group=30&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2010&group=30&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๘ - การเปลี่ยนแปลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2010&group=30&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-12-2010&group=30&gblog=7 Sat, 04 Dec 2010 12:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2010&group=30&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2010&group=30&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๖ - ความตายเรื่องปกติ...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2010&group=30&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-11-2010&group=30&gblog=6 Mon, 29 Nov 2010 8:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2010&group=30&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2010&group=30&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๕ - ถ้ำส่องจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2010&group=30&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-11-2010&group=30&gblog=5 Thu, 18 Nov 2010 20:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-11-2010&group=30&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-11-2010&group=30&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๔ - ตะกอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-11-2010&group=30&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-11-2010&group=30&gblog=4 Sun, 07 Nov 2010 22:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-10-2010&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-10-2010&group=30&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๓ - ความเสมอของสุขและทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-10-2010&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-10-2010&group=30&gblog=3 Sat, 30 Oct 2010 8:12:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2010&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2010&group=30&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๒ - กลไกของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2010&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2010&group=30&gblog=2 Sun, 24 Oct 2010 20:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2010&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2010&group=30&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๑ - ผู้เฝ้าวัฏฏะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2010&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2010&group=30&gblog=1 Mon, 11 Oct 2010 8:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-10-2010&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-10-2010&group=29&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗๐ - ศรัทธาเป็นใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-10-2010&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-10-2010&group=29&gblog=9 Thu, 07 Oct 2010 8:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2010&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2010&group=29&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๙ - คำเตือนสติและความกังวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2010&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2010&group=29&gblog=8 Fri, 24 Sep 2010 8:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2010&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2010&group=29&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๘ - ศาสนากับปลวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2010&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-09-2010&group=29&gblog=7 Mon, 20 Sep 2010 8:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2010&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2010&group=29&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๗ - เถาวัลย์กับกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2010&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2010&group=29&gblog=6 Mon, 13 Sep 2010 8:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2010&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2010&group=29&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๕ - เวลาที่ผ่านไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2010&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-09-2010&group=29&gblog=5 Thu, 09 Sep 2010 8:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2010&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2010&group=29&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๔ - ความกลัวกับโลกส่วนตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2010&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2010&group=29&gblog=4 Fri, 27 Aug 2010 8:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2010&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2010&group=29&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๓ - กิเลสหนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2010&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-08-2010&group=29&gblog=3 Mon, 23 Aug 2010 8:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2010&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2010&group=29&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๒ - ความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2010&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-08-2010&group=29&gblog=2 Wed, 18 Aug 2010 9:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2010&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2010&group=29&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖๑ - ควรหรือกับ...อภิสิทธัตถะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2010&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2010&group=29&gblog=1 Thu, 12 Aug 2010 20:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2010&group=28&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2010&group=28&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๙ - ความหลงราคาแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2010&group=28&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-08-2010&group=28&gblog=9 Fri, 06 Aug 2010 8:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-08-2010&group=28&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-08-2010&group=28&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๘ - ปลาเผาตัวนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-08-2010&group=28&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-08-2010&group=28&gblog=8 Mon, 02 Aug 2010 8:30:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2010&group=28&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2010&group=28&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๗ - เรียนรู้ความหิวโหย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2010&group=28&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-07-2010&group=28&gblog=7 Thu, 29 Jul 2010 8:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-07-2010&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-07-2010&group=28&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๖ - จากเสียงเบสสู่เสียงระฆัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-07-2010&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-07-2010&group=28&gblog=6 Wed, 21 Jul 2010 8:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2010&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2010&group=28&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๕-การก่อกวนของเสนามาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2010&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-07-2010&group=28&gblog=5 Tue, 13 Jul 2010 8:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2010&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2010&group=28&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๔-การสูญเสีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2010&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-07-2010&group=28&gblog=4 Fri, 09 Jul 2010 8:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2010&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2010&group=28&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๓-ความปรารถนาของวันวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2010&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-07-2010&group=28&gblog=3 Fri, 02 Jul 2010 9:34:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-06-2010&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-06-2010&group=28&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๒-ความฝันของวันวาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-06-2010&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-06-2010&group=28&gblog=2 Sun, 27 Jun 2010 20:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-06-2010&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-06-2010&group=28&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕๑-ข้าวโพดฝักนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-06-2010&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-06-2010&group=28&gblog=1 Thu, 24 Jun 2010 7:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2010&group=27&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2010&group=27&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๙-ทำไมต้องหลุดพ้น (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2010&group=27&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2010&group=27&gblog=9 Wed, 16 Jun 2010 7:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-06-2010&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-06-2010&group=27&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๘-ข้างหน้าต่าง ของตึกสูง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-06-2010&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-06-2010&group=27&gblog=8 Fri, 11 Jun 2010 8:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2010&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2010&group=27&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๗-คลื่นเหนือน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2010&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2010&group=27&gblog=7 Wed, 09 Jun 2010 8:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-06-2010&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-06-2010&group=27&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๖-เกิดใหม่แต่ทุกข์เก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-06-2010&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-06-2010&group=27&gblog=6 Mon, 07 Jun 2010 7:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-06-2010&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-06-2010&group=27&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๕-วันที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-06-2010&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-06-2010&group=27&gblog=5 Fri, 04 Jun 2010 20:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2010&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2010&group=27&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๔-กระดาษทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2010&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-06-2010&group=27&gblog=4 Tue, 01 Jun 2010 8:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2010&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2010&group=27&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๓-น้ำในถัง(ใบที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2010&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-05-2010&group=27&gblog=3 Tue, 25 May 2010 8:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-05-2010&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-05-2010&group=27&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๒-น้ำในถัง(ใบที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-05-2010&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-05-2010&group=27&gblog=2 Fri, 21 May 2010 22:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2010&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2010&group=27&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔๑-ชัยชนะของสมุนแห่งมาร(ตอนที่ ๒ -จบ-)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2010&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-05-2010&group=27&gblog=1 Wed, 19 May 2010 12:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-05-2010&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-05-2010&group=26&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๘-ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-05-2010&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-05-2010&group=26&gblog=9 Thu, 13 May 2010 18:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-05-2010&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-05-2010&group=26&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๗-ฟื้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-05-2010&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-05-2010&group=26&gblog=8 Mon, 10 May 2010 7:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-05-2010&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-05-2010&group=26&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๖-การฝึกแบบหน้าต่างสองบาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-05-2010&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-05-2010&group=26&gblog=7 Sat, 08 May 2010 9:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2010&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2010&group=26&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๕-พระพุทธเจ้าปรินิพพาน เมื่อวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2010&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2010&group=26&gblog=6 Tue, 04 May 2010 7:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-04-2010&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-04-2010&group=26&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๔-ขยะอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-04-2010&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-04-2010&group=26&gblog=4 Mon, 26 Apr 2010 10:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2010&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2010&group=26&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๓-ตาบอดเลื่อยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2010&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2010&group=26&gblog=3 Wed, 21 Apr 2010 8:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2010&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2010&group=26&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๒-ปฏิบัติธรรมก่อนสงกรานต์ '๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2010&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-04-2010&group=26&gblog=2 Mon, 19 Apr 2010 7:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2010&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2010&group=26&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓๑-ความตายของเพื่อน...วันนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2010&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2010&group=26&gblog=1 Wed, 07 Apr 2010 7:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-04-2010&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-04-2010&group=25&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๙-อาหารของลูกนก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-04-2010&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-04-2010&group=25&gblog=9 Fri, 02 Apr 2010 22:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2010&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2010&group=25&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๘-สิ่งที่เกินความจำเป็น(ข่าวสาร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2010&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-03-2010&group=25&gblog=8 Mon, 29 Mar 2010 8:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-03-2010&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-03-2010&group=25&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๗-ความไม่สมดุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-03-2010&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-03-2010&group=25&gblog=7 Fri, 26 Mar 2010 7:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2010&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2010&group=25&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๖-การรักษาศีลกับภัยพิบัติ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2010&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2010&group=25&gblog=6 Tue, 23 Mar 2010 7:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2010&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2010&group=25&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๕-เรือข้ามฝั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2010&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2010&group=25&gblog=5 Fri, 19 Mar 2010 22:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2010&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2010&group=25&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๔-การเกิดใหม่ (ตอนที่ ๒...จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2010&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2010&group=25&gblog=4 Tue, 16 Mar 2010 7:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2010&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2010&group=25&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๓-การเกิดใหม่ (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2010&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2010&group=25&gblog=3 Sat, 13 Mar 2010 19:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2010&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2010&group=25&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๒-มโนภาพซ้อนอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2010&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2010&group=25&gblog=2 Thu, 11 Mar 2010 9:36:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-03-2010&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-03-2010&group=25&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒๑-เข็นสังขารขึ้นภูเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-03-2010&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-03-2010&group=25&gblog=1 Mon, 08 Mar 2010 22:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2010&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2010&group=24&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๙-ท่ามกลางสายหมอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2010&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-02-2010&group=24&gblog=9 Sun, 21 Feb 2010 9:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2010&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2010&group=24&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๘-ความกลัวที่ไร้เหตุผล(งานศพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2010&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2010&group=24&gblog=8 Thu, 18 Feb 2010 20:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-02-2010&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-02-2010&group=24&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๗-น้ำตาหยดนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-02-2010&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-02-2010&group=24&gblog=7 Mon, 15 Feb 2010 8:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-02-2010&group=24&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-02-2010&group=24&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๖-ท้องฟ้าของเมื่อวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-02-2010&group=24&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-02-2010&group=24&gblog=6 Mon, 08 Feb 2010 8:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2010&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2010&group=24&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๕-อาหารมื้อพิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2010&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-02-2010&group=24&gblog=5 Thu, 04 Feb 2010 18:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-02-2010&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-02-2010&group=24&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๔-กับดักของงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-02-2010&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-02-2010&group=24&gblog=4 Mon, 01 Feb 2010 7:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2010&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2010&group=24&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๓-ลูกตุ้ม 3 ลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2010&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-01-2010&group=24&gblog=3 Wed, 20 Jan 2010 20:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2010&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2010&group=24&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๒-นิยามรักและการติดยึด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2010&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-01-2010&group=24&gblog=2 Mon, 18 Jan 2010 8:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-01-2010&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-01-2010&group=24&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑๑-วังวนของราคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-01-2010&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-01-2010&group=24&gblog=1 Thu, 14 Jan 2010 8:49:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-01-2010&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-01-2010&group=23&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๙-บั้นปลายชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-01-2010&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-01-2010&group=23&gblog=9 Wed, 06 Jan 2010 8:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2009&group=23&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2009&group=23&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๘ - ติดกับดักเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2009&group=23&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-12-2009&group=23&gblog=8 Sun, 27 Dec 2009 14:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-12-2009&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-12-2009&group=23&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๗-ไก่กับไข่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-12-2009&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-12-2009&group=23&gblog=7 Fri, 25 Dec 2009 8:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-12-2009&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-12-2009&group=23&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๖-กระติกวิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-12-2009&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-12-2009&group=23&gblog=6 Mon, 21 Dec 2009 22:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2009&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2009&group=23&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๕-กับสิ่งที่ต้องแลกมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2009&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-12-2009&group=23&gblog=5 Tue, 15 Dec 2009 8:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2009&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2009&group=23&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๔-กำแพงสูงต่างระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2009&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2009&group=23&gblog=4 Fri, 11 Dec 2009 8:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-12-2009&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-12-2009&group=23&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๓-มีปัญหากับความโลภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-12-2009&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-12-2009&group=23&gblog=3 Wed, 09 Dec 2009 9:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2009&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2009&group=23&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๒-ฤดูของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2009&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2009&group=23&gblog=2 Tue, 01 Dec 2009 8:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-11-2009&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-11-2009&group=23&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐๑-ข้อศีล กับ Software เถื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-11-2009&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-11-2009&group=23&gblog=1 Fri, 27 Nov 2009 19:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2009&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2009&group=22&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๙-ฉากกั้น ๑๖ ชั้น(ตอนที่ ๒ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2009&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2009&group=22&gblog=9 Thu, 19 Nov 2009 9:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2009&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2009&group=22&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๘-ฉากกั้น ๑๖ ชั้น(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2009&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-11-2009&group=22&gblog=8 Sat, 14 Nov 2009 23:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-11-2009&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-11-2009&group=22&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๗-ดินแดนพระอาทิตย์สามดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-11-2009&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-11-2009&group=22&gblog=7 Mon, 09 Nov 2009 8:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2009&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2009&group=22&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๖-แท้จริงแล้ว ใครคือผู้ยิ่งใหญ่...ในโลก ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2009&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-11-2009&group=22&gblog=6 Wed, 04 Nov 2009 8:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2009&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2009&group=22&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๕-จะอยู่ได้อย่างไรเมื่อ...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2009&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2009&group=22&gblog=5 Sat, 31 Oct 2009 11:00:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2009&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2009&group=22&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๔-ช้างป่าตายในป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2009&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-10-2009&group=22&gblog=4 Sun, 25 Oct 2009 13:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2009&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2009&group=22&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๓-อาเจียนสุนัข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2009&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2009&group=22&gblog=3 Tue, 20 Oct 2009 8:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-10-2009&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-10-2009&group=22&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๒-ที่นอนไหน...ที่สงบ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-10-2009&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-10-2009&group=22&gblog=2 Thu, 08 Oct 2009 7:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2009&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2009&group=22&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙๑-หลับตากลางแดด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2009&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-10-2009&group=22&gblog=1 Mon, 05 Oct 2009 7:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2009&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2009&group=21&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๙-หักดิบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2009&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2009&group=21&gblog=9 Wed, 30 Sep 2009 7:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-09-2009&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-09-2009&group=21&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๘-ติดกับอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-09-2009&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-09-2009&group=21&gblog=8 Mon, 21 Sep 2009 7:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2009&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2009&group=21&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๗-เรื่องของผีเสื้อ 2 ชนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2009&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2009&group=21&gblog=7 Fri, 18 Sep 2009 18:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2009&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2009&group=21&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๖-เม็ดทรายบนฝ่ามือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2009&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2009&group=21&gblog=6 Wed, 16 Sep 2009 8:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2009&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2009&group=21&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๕-เปลวเทียนในงานศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2009&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2009&group=21&gblog=5 Sun, 13 Sep 2009 10:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-09-2009&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-09-2009&group=21&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๔-โลก=ป่าช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-09-2009&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-09-2009&group=21&gblog=4 Thu, 03 Sep 2009 15:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2009&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2009&group=21&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๓-เศษตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2009&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2009&group=21&gblog=3 Tue, 01 Sep 2009 8:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2009&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2009&group=21&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๒-สองเดือนที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2009&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2009&group=21&gblog=2 Thu, 27 Aug 2009 18:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-08-2009&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-08-2009&group=21&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘๑-ควรใช้วิจารณญาณในการชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-08-2009&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-08-2009&group=21&gblog=1 Mon, 24 Aug 2009 8:26:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=10 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้หรือรักลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=10 Fri, 21 Mar 2008 20:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-08-2009&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-08-2009&group=20&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๙-กลลวง(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-08-2009&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-08-2009&group=20&gblog=9 Wed, 19 Aug 2009 8:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2009&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2009&group=20&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๘-ปิศาจร้ายกับดาบผ่าฟืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2009&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-08-2009&group=20&gblog=8 Sun, 16 Aug 2009 16:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-08-2009&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-08-2009&group=20&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๗-ผลไม้สุกต้นนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-08-2009&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-08-2009&group=20&gblog=7 Mon, 10 Aug 2009 20:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2009&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2009&group=20&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๖-ความเสื่อมศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2009&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-08-2009&group=20&gblog=6 Wed, 05 Aug 2009 13:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2009&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2009&group=20&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๕-เปลี่ยนความคิดคนอื่นเหรอ...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2009&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-07-2009&group=20&gblog=5 Sun, 26 Jul 2009 23:06:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-07-2009&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-07-2009&group=20&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๔-สู้โลกร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-07-2009&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-07-2009&group=20&gblog=4 Tue, 14 Jul 2009 22:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-07-2009&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-07-2009&group=20&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๓-ขึ้นมาจากเหว ตอนที่ ๒(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-07-2009&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-07-2009&group=20&gblog=3 Sun, 12 Jul 2009 12:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-07-2009&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-07-2009&group=20&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๒-ขึ้นมาจากเหว ตอนที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-07-2009&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-07-2009&group=20&gblog=2 Fri, 10 Jul 2009 12:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-07-2009&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-07-2009&group=20&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗๑-ยิงปืนขึ้นฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-07-2009&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-07-2009&group=20&gblog=1 Wed, 01 Jul 2009 23:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-06-2009&group=19&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-06-2009&group=19&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๙-เกมบันไดงู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-06-2009&group=19&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-06-2009&group=19&gblog=9 Thu, 25 Jun 2009 21:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-06-2009&group=19&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-06-2009&group=19&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๘-สิ่งมีชีวิตนอกใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-06-2009&group=19&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-06-2009&group=19&gblog=8 Mon, 22 Jun 2009 20:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2009&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2009&group=19&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๗-อดีตที่ค่อย ๆ เลือนหายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2009&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2009&group=19&gblog=7 Sat, 20 Jun 2009 19:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2009&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2009&group=19&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๖-เรื่องหวย ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2009&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-06-2009&group=19&gblog=6 Tue, 16 Jun 2009 21:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2009&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2009&group=19&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๕-ความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2009&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-06-2009&group=19&gblog=5 Tue, 09 Jun 2009 22:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-06-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-06-2009&group=19&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๔-โลกใบใหญ่ แต่จิตใจคนคับแคบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-06-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-06-2009&group=19&gblog=4 Fri, 05 Jun 2009 7:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-06-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-06-2009&group=19&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๓-เมื่อไดโนเสาร์กลายเป็นหิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-06-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-06-2009&group=19&gblog=3 Tue, 02 Jun 2009 7:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-05-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-05-2009&group=19&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๒-เงื่อนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-05-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-05-2009&group=19&gblog=2 Fri, 29 May 2009 8:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-05-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-05-2009&group=19&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖๑-ทางแยก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-05-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-05-2009&group=19&gblog=1 Wed, 27 May 2009 8:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-05-2009&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-05-2009&group=18&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๙-ทางสายตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-05-2009&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-05-2009&group=18&gblog=9 Fri, 22 May 2009 8:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-05-2009&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-05-2009&group=18&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๘-อะไร ๆ ก็วิทยาศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-05-2009&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-05-2009&group=18&gblog=8 Wed, 20 May 2009 8:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-05-2009&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-05-2009&group=18&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๗-หาที่วางไม่เจอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-05-2009&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-05-2009&group=18&gblog=7 Mon, 18 May 2009 7:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-05-2009&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-05-2009&group=18&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๖-คืนพระจันทร์เต็มดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-05-2009&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-05-2009&group=18&gblog=6 Thu, 14 May 2009 8:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-05-2009&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-05-2009&group=18&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๕-เดินทางในที่มืด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-05-2009&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-05-2009&group=18&gblog=5 Tue, 12 May 2009 8:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2009&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2009&group=18&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๔-ความสมดุลของปัญญาและสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2009&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-05-2009&group=18&gblog=4 Thu, 07 May 2009 7:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2009&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2009&group=18&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๓-มองข้ามเรื่องไร้สาระไปบ้างเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2009&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-05-2009&group=18&gblog=3 Mon, 04 May 2009 22:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-04-2009&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-04-2009&group=18&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๒-นกกระจอกกับชีวิตที่ไม่กระจอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-04-2009&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-04-2009&group=18&gblog=2 Wed, 29 Apr 2009 8:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-04-2009&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-04-2009&group=18&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕๑-ตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-04-2009&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-04-2009&group=18&gblog=1 Mon, 27 Apr 2009 8:25:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-04-2009&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-04-2009&group=17&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๙-ว่าด้วยเรื่่่องบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-04-2009&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-04-2009&group=17&gblog=9 Thu, 23 Apr 2009 8:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2009&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2009&group=17&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๘-กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ้นตา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2009&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-04-2009&group=17&gblog=8 Tue, 21 Apr 2009 7:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2009&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2009&group=17&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๗-พ้นผ่านไปอีกหนึ่่่งฤดูกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2009&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2009&group=17&gblog=7 Thu, 16 Apr 2009 8:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2009&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2009&group=17&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๖-กาแฟแก้วนั้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2009&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-04-2009&group=17&gblog=6 Wed, 08 Apr 2009 7:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2009&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2009&group=17&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๕-วงล้อมของเงากิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2009&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2009&group=17&gblog=5 Mon, 06 Apr 2009 12:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2009&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2009&group=17&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๔-โรงงาน Recycle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2009&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2009&group=17&gblog=4 Fri, 03 Apr 2009 8:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2009&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2009&group=17&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๓-ถ้ามีใครชักชวน บอกว่าน่าจะลองเปลี่ยน…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2009&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-04-2009&group=17&gblog=3 Wed, 01 Apr 2009 8:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2009&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2009&group=17&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๒-สถานที่คุ้นตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2009&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2009&group=17&gblog=2 Mon, 30 Mar 2009 7:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2009&group=17&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔๑-จิตที่มีแต่ความสามัคคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2009&group=17&gblog=1 Fri, 27 Mar 2009 8:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2009&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2009&group=16&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๙-หัวขโมยความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2009&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2009&group=16&gblog=9 Mon, 23 Mar 2009 8:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2009&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2009&group=16&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๘-ท่ามกลางความวุ่นวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2009&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-03-2009&group=16&gblog=8 Fri, 20 Mar 2009 18:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2009&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2009&group=16&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๗-หยดน้ำตาในวัฏฏะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2009&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2009&group=16&gblog=7 Wed, 18 Mar 2009 13:34:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2009&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2009&group=16&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๖-เกร็ดเล็ก ๆ ของผู้ปรารถนาพุทธภูมิ(พระโพธิสัตว์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2009&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-03-2009&group=16&gblog=6 Mon, 16 Mar 2009 8:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2009&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2009&group=16&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๕-ยางเหนียวหนืด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2009&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2009&group=16&gblog=5 Fri, 13 Mar 2009 8:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2009&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2009&group=16&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๔-ชายนักสานตะกร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2009&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-03-2009&group=16&gblog=4 Wed, 11 Mar 2009 20:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2009&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2009&group=16&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๓-Tag คู่มือทำความเข้าใจกับตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2009&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-03-2009&group=16&gblog=3 Mon, 09 Mar 2009 8:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2009&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2009&group=16&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๒-มาประมูลราคาประตูสู่(นรก)…กันดีกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2009&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-03-2009&group=16&gblog=2 Thu, 05 Mar 2009 17:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2009&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2009&group=16&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓๑-เสื้อเกราะ ม้าศึก ดาบ และสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2009&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-03-2009&group=16&gblog=1 Mon, 02 Mar 2009 16:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2009&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2009&group=15&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๙-ใช้ชีวิตในที่สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2009&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-02-2009&group=15&gblog=9 Wed, 25 Feb 2009 8:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2009&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2009&group=15&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๘-มนุษย์ไร้ปีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2009&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-02-2009&group=15&gblog=8 Mon, 23 Feb 2009 10:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2009&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2009&group=15&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๗- ต่อสู้กับสิ่งรบกวน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2009&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-02-2009&group=15&gblog=7 Fri, 20 Feb 2009 19:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2009&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2009&group=15&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๖-เมืองสวรรค์(อยู่ใกล้ ๆ นี่เอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2009&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-02-2009&group=15&gblog=6 Wed, 18 Feb 2009 17:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-02-2009&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-02-2009&group=15&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๕-หนังสือสวดมนต์เล่มนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-02-2009&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-02-2009&group=15&gblog=5 Tue, 03 Feb 2009 19:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-01-2009&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-01-2009&group=15&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๔- ริอาจจะเป็นพระหรือ?...(เสียงสะท้อนจากเจ้ากรรมนายเวร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-01-2009&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-01-2009&group=15&gblog=4 Thu, 29 Jan 2009 8:17:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-01-2009&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-01-2009&group=15&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๓-ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัส… (มุมเงย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-01-2009&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-01-2009&group=15&gblog=3 Mon, 26 Jan 2009 8:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-01-2009&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-01-2009&group=15&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๒-ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัส… (มุมก้ม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-01-2009&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-01-2009&group=15&gblog=2 Wed, 21 Jan 2009 8:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-01-2009&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-01-2009&group=15&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒๑-บ่อตัณหา(ตอนที่ ๒…จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-01-2009&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-01-2009&group=15&gblog=1 Sat, 17 Jan 2009 13:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2009&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2009&group=14&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๙-ร่มวิเศษ…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2009&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-01-2009&group=14&gblog=9 Tue, 13 Jan 2009 8:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-01-2009&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-01-2009&group=14&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๘-อีกมุมหนึ่งของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-01-2009&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-01-2009&group=14&gblog=8 Fri, 09 Jan 2009 17:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2008&group=14&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๗-ดอกหญ้ากับเกร็ดน้ำแข็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-12-2008&group=14&gblog=7 Tue, 30 Dec 2008 8:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๖-หุบเขาไร้รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=6 Fri, 26 Dec 2008 7:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2008&group=14&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๕-แด่หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญโญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-12-2008&group=14&gblog=5 Wed, 24 Dec 2008 8:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2008&group=14&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๔-กล่องดำปริศนา(ยาวหน่อย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-12-2008&group=14&gblog=4 Mon, 22 Dec 2008 8:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-12-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-12-2008&group=14&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๓-นักดนตรีข้างถนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-12-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-12-2008&group=14&gblog=3 Fri, 19 Dec 2008 8:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-12-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-12-2008&group=14&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๒-ตอรัก (ตอที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-12-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-12-2008&group=14&gblog=2 Thu, 18 Dec 2008 8:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2008&group=14&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๑-ตอรัก (ตอที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-12-2008&group=14&gblog=1 Wed, 17 Dec 2008 8:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2008&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2008&group=13&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๙-การเคลื่อนตัวของพายุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2008&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-12-2008&group=13&gblog=9 Thu, 11 Dec 2008 19:42:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2008&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2008&group=13&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๘-ภาพ ๓ มิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2008&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-12-2008&group=13&gblog=8 Mon, 08 Dec 2008 19:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๗-เบญจคีรี(ลูกที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=7 Sat, 06 Dec 2008 12:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๖-เบญจคีรี(ลูกที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-12-2008&group=13&gblog=6 Sat, 06 Dec 2008 12:19:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-12-2008&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-12-2008&group=13&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๕-แสวงหาโลกใบเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-12-2008&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-12-2008&group=13&gblog=5 Wed, 03 Dec 2008 8:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2008&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2008&group=13&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๔-ไฟป่ากับต้นสัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2008&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-12-2008&group=13&gblog=4 Mon, 01 Dec 2008 8:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2008&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2008&group=13&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๓-กลิ่นแห่งศีลแห่งธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2008&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-11-2008&group=13&gblog=3 Fri, 28 Nov 2008 8:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๒-ไม่รู้ว่าเข้ากับสถานการณ์มั้ย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=2 Wed, 26 Nov 2008 8:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๑-เมื่อเธอร้องไห้…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-11-2008&group=13&gblog=1 Wed, 26 Nov 2008 8:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2008&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2008&group=12&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๙-ความตึงของเส้นด้าย…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2008&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-11-2008&group=12&gblog=9 Sat, 22 Nov 2008 16:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2008&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2008&group=12&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๘-ความเพียรในฌาน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2008&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-11-2008&group=12&gblog=8 Fri, 21 Nov 2008 7:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2008&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2008&group=12&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๗-นาฬิกา…หยุดเดินอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2008&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-11-2008&group=12&gblog=7 Wed, 19 Nov 2008 7:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=12&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๖-นาน ๆ เราจะได้พบกันที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=12&gblog=6 Mon, 17 Nov 2008 8:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-11-2008&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-11-2008&group=12&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๕-ความสุขในขวดแก้ว(จอกที่ ๒ -จบ-)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-11-2008&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-11-2008&group=12&gblog=5 Thu, 13 Nov 2008 17:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-11-2008&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-11-2008&group=12&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๔-ความสุขในขวดแก้ว(จอกที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-11-2008&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-11-2008&group=12&gblog=4 Wed, 12 Nov 2008 8:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2008&group=12&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๓-ธุดงค์ในเมืองใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=10-11-2008&group=12&gblog=3 Mon, 10 Nov 2008 7:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2008&group=12&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๒-ท่ามกลางแสง...แห่งศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-11-2008&group=12&gblog=2 Thu, 06 Nov 2008 19:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2008&group=12&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙๑-ข้างทางจงกรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-11-2008&group=12&gblog=1 Wed, 05 Nov 2008 8:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-11-2008&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-11-2008&group=11&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๙-หุบเขาวงกต(แยกที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-11-2008&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-11-2008&group=11&gblog=9 Sat, 01 Nov 2008 17:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2008&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2008&group=11&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๘-หุบเขาวงกต(แยกที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2008&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=31-10-2008&group=11&gblog=8 Fri, 31 Oct 2008 7:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2008&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2008&group=11&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๗-ปลายทางของรถฉุกเฉิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2008&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=29-10-2008&group=11&gblog=7 Wed, 29 Oct 2008 7:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2008&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2008&group=11&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๖-ห่างกันในบางครั้ง…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2008&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-10-2008&group=11&gblog=6 Mon, 27 Oct 2008 8:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2008&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2008&group=11&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๕-พระประธานโกรธ…?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2008&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-10-2008&group=11&gblog=5 Fri, 24 Oct 2008 7:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2008&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2008&group=11&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๔-เหตุเพราะเธอล้มก่อน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2008&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-10-2008&group=11&gblog=4 Wed, 22 Oct 2008 7:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2008&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2008&group=11&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๓-เจ้าสาวศพสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2008&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-10-2008&group=11&gblog=3 Mon, 20 Oct 2008 7:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2008&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2008&group=11&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๒-ดินสอกับยางลบ (ภาคพิเศษ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2008&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-10-2008&group=11&gblog=2 Fri, 17 Oct 2008 7:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-10-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-10-2008&group=11&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘๑-ดินสอกับยางลบ (ภาคปกติ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-10-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-10-2008&group=11&gblog=1 Tue, 14 Oct 2008 20:28:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๙-การเดินบนเส้นลวด…เส้นที่ ๒(เรียนรู้วิธีเดิน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=9 Sat, 11 Oct 2008 17:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๘-การเดินบนเส้นลวด…เส้นที่ ๑(ติดสุข)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-10-2008&group=10&gblog=8 Sat, 11 Oct 2008 17:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2008&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2008&group=10&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๗-ฉันผิดอะไร…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2008&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-10-2008&group=10&gblog=7 Thu, 09 Oct 2008 18:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2008&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2008&group=10&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๖-ปุยเมฆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2008&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-10-2008&group=10&gblog=6 Mon, 06 Oct 2008 17:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๕-ใครจำวันเกิดของตัวเองได้บ้าง…?(ตอนที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=5 Sat, 04 Oct 2008 10:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๔-ใครจำวันเกิดของตัวเองได้บ้าง…?(ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-10-2008&group=10&gblog=4 Sat, 04 Oct 2008 17:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-10-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-10-2008&group=10&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๓-ผีเสื้อ…กับความงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-10-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-10-2008&group=10&gblog=3 Fri, 03 Oct 2008 8:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2008&group=10&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๒-แด่ช้าง…ผู้ซื่อสัตย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=02-10-2008&group=10&gblog=2 Thu, 02 Oct 2008 8:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2008&group=10&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗๑-Matrix…ที่เคว้งคว้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-09-2008&group=10&gblog=1 Tue, 30 Sep 2008 20:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2008&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2008&group=9&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๙-สถาบันเสริมความงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2008&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-09-2008&group=9&gblog=9 Sat, 27 Sep 2008 12:52:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-09-2008&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-09-2008&group=9&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๘-ป่าช้าในโรงแรม ๕ ดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-09-2008&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=26-09-2008&group=9&gblog=8 Fri, 26 Sep 2008 8:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2008&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2008&group=9&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๗-เรือที่ลอยตามกระแส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2008&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-09-2008&group=9&gblog=7 Wed, 24 Sep 2008 8:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๖-รถไฟขบวนที่ ๔ (โบกี้ที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=6 Mon, 22 Sep 2008 7:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๕-รถไฟขบวนที่ ๔ (โบกี้ที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-09-2008&group=9&gblog=5 Mon, 22 Sep 2008 7:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2008&group=9&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๔-อาณาจักรของ…ตัวเงินตัวทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-09-2008&group=9&gblog=4 Thu, 18 Sep 2008 8:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2008&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2008&group=9&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๓-เมื่อไม่เกิดก็ไม่สนุก…(จริงหรือ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2008&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-09-2008&group=9&gblog=3 Tue, 16 Sep 2008 7:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=9&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๒-แรงดึงดูดของ…เงากิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=9&gblog=2 Sat, 13 Sep 2008 14:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-09-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-09-2008&group=9&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖๑-ครบรอบ ๗ ปี ๑๑-กันยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-09-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-09-2008&group=9&gblog=1 Thu, 11 Sep 2008 14:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2008&group=8&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๙-เจ้าตะบองเพชร...กับความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-09-2008&group=8&gblog=9 Fri, 05 Sep 2008 8:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2008&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2008&group=8&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๘-ว่านนกคุ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2008&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=01-09-2008&group=8&gblog=8 Mon, 01 Sep 2008 20:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-08-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-08-2008&group=8&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๗-แค่ฝุ่นผงในจักรวาล...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-08-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-08-2008&group=8&gblog=7 Sat, 30 Aug 2008 11:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2008&group=8&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๖-ก้าวย่างที่ลำบาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-08-2008&group=8&gblog=6 Wed, 27 Aug 2008 8:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-08-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-08-2008&group=8&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๕-โลกนี้คือละคร...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-08-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-08-2008&group=8&gblog=5 Wed, 13 Aug 2008 8:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2008&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2008&group=8&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๔-ปลาหมอตายเพราะอยาก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2008&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-08-2008&group=8&gblog=4 Tue, 12 Aug 2008 12:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๓-พบพระศาสดา...(ในฝัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=3 Sat, 09 Aug 2008 19:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๒-เวลากับการรอคอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-08-2008&group=8&gblog=2 Sat, 09 Aug 2008 10:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2008&group=8&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕๑-เวลากับการเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=08-08-2008&group=8&gblog=1 Fri, 08 Aug 2008 13:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-08-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-08-2008&group=7&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๙-ต่างคนต่างมุมมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-08-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-08-2008&group=7&gblog=9 Mon, 04 Aug 2008 8:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๘-การแบ่งประเภทของเหล่าสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=8 Fri, 20 Jun 2008 14:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๗-เนื้อที่ติดบ่วง ย่อมแยกไม่ออกว่าใครเป็นนักบุญหรือนายพราน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=7 Fri, 20 Jun 2008 13:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๖-ยิ่งรีบยิ่งถึงจุดหมายช้า(ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=20-06-2008&group=7&gblog=6 Fri, 20 Jun 2008 13:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2008&group=7&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๕-คืนที่ว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-05-2008&group=7&gblog=5 Sat, 17 May 2008 14:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2008&group=7&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๔-ข้อคิดเล็ก ๆ กับเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-04-2008&group=7&gblog=4 Fri, 25 Apr 2008 21:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๓-ความสุขไม่ได้แปลว่า...เราจะต้องได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=3 Thu, 24 Apr 2008 13:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๒-ความตายของหมาข้าพเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=24-04-2008&group=7&gblog=2 Thu, 24 Apr 2008 13:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=7&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔๑-เรื่องของดอกบัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=16-04-2008&group=7&gblog=1 Wed, 16 Apr 2008 15:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๙-ความเสื่อมของอายุมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=9 Mon, 14 Apr 2008 11:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๘-ธรรมชาติของสัตว์โลก...ย่อมรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-04-2008&group=6&gblog=8 Mon, 14 Apr 2008 10:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๗-ผ้าที่เปื้อนโคลนยังล้างสะอาดได้...แต่ใจที่เปื้อนต่ออกุศลนั้นล้างยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=7 Sun, 13 Apr 2008 15:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๖-ศีลแปลว่าปกติ...ที่ไม่ปกติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-04-2008&group=6&gblog=6 Sun, 13 Apr 2008 15:35:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-04-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-04-2008&group=6&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๕-วังน้ำวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-04-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-04-2008&group=6&gblog=5 Sat, 12 Apr 2008 21:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๔-ต้นขี้เหล็กกับกอไผ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=4 Fri, 11 Apr 2008 20:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๓-เมื่อเรากำลังหัดเดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=11-04-2008&group=6&gblog=3 Fri, 11 Apr 2008 19:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-04-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-04-2008&group=6&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๒-ความตายคือสิ่งที่ไม่น่ากลัวที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-04-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=09-04-2008&group=6&gblog=2 Wed, 09 Apr 2008 13:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=6&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๓๑-ทางลงนรกนั้นราบเรียบแต่ทางขึ้นสวรรค์นั้นขรุขระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=6&gblog=1 Mon, 07 Apr 2008 13:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๙-วันเกิดของเหล่าเปรต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=9 Mon, 07 Apr 2008 14:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๘-อารมณ์ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=8 Mon, 07 Apr 2008 14:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๗-เรื่องจริงของการปลูกต้นไม้ข้างบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=5&gblog=7 Mon, 07 Apr 2008 14:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2008&group=5&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๖-ความรักกับธาตุทั้งสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=06-04-2008&group=5&gblog=6 Sun, 06 Apr 2008 12:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๕-ถ้ารู้ว่ามันไม่คุ้มค่า...แล้วจะทำหรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=5 Sat, 05 Apr 2008 10:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๔- ถ้าคิดว่าตัวเองดีเท่าไหร่...เราก็เลวมากเท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=4 Sat, 05 Apr 2008 15:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๓-ธรรมดาของนก...ย่อมหากิ่งไม้เพื่อยึดเกาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 Sat, 05 Apr 2008 15:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๒-รุ้งสีสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=05-04-2008&group=5&gblog=2 Sat, 05 Apr 2008 11:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=5&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒๑-ตักบาตรในความฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=5&gblog=1 Fri, 04 Apr 2008 15:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๑๙-เคยรู้สึกอย่างนี้ไหม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=04-04-2008&group=4&gblog=9 Fri, 04 Apr 2008 12:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2008&group=4&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๑๘-คลื่นเล็ก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=03-04-2008&group=4&gblog=8 Thu, 03 Apr 2008 12:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาคหลับอยู่ที่ใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=7 Sun, 30 Mar 2008 21:37:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[จะมัวไปตามหา...สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญา...นอกโลกกันทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=30-03-2008&group=4&gblog=6 Sun, 30 Mar 2008 21:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนา...คือเข็มทิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=5 Fri, 28 Mar 2008 20:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอน์สไตน์...ก็คือนักตีดาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=28-03-2008&group=4&gblog=4 Fri, 28 Mar 2008 20:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=4&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อสุนัขของข้าพเจ้า...ติดหมัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=4&gblog=3 Thu, 27 Mar 2008 21:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2008&group=4&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[กิน นอน...และสืบพันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=25-03-2008&group=4&gblog=2 Tue, 25 Mar 2008 11:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2008&group=4&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่น้ำตา...มีรสเค็ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=23-03-2008&group=4&gblog=1 Sun, 23 Mar 2008 8:35:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=9 Mon, 07 Apr 2008 15:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=8 Mon, 07 Apr 2008 15:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=07-04-2008&group=3&gblog=7 Mon, 07 Apr 2008 15:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=3&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=27-03-2008&group=3&gblog=6 Thu, 27 Mar 2008 21:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2008&group=3&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=22-03-2008&group=3&gblog=5 Sat, 22 Mar 2008 9:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=3&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=3&gblog=4 Wed, 19 Mar 2008 20:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=3&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=3&gblog=3 Tue, 18 Mar 2008 20:00:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=3&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ตอน ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=3&gblog=2 Sat, 15 Mar 2008 20:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=3&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาปัตติมรรค-แนวทางเพื่อทรงคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน-ตอน ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=3&gblog=1 Fri, 14 Mar 2008 21:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=9 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อข้าพเจ้า...เริ่มมองเห็นฝั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=21-03-2008&group=2&gblog=9 Fri, 21 Mar 2008 9:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=8 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมองทุกอย่างว่าเริ่มต้นจาก...จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=8 Wed, 19 Mar 2008 21:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=7 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคโนโลยี...และวิทยาการสมัยใหม่เป็นที่พึ่งให้เราได้จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=19-03-2008&group=2&gblog=7 Wed, 19 Mar 2008 20:35:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=6 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารที่กินแล้ว...ไม่มีวันอิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=6 Tue, 18 Mar 2008 21:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=5 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่ที่แกะไม่ออก...เสียที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=18-03-2008&group=2&gblog=5 Tue, 18 Mar 2008 20:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=2&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำเอย...น้ำใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=15-03-2008&group=2&gblog=4 Sat, 15 Mar 2008 20:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวจตุคามที่ถูกทิ้ง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=3 Fri, 14 Mar 2008 20:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ธนูที่ง้างจนสุดแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=14-03-2008&group=2&gblog=2 Fri, 14 Mar 2008 19:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=2&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นจากความว่างเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=2&gblog=1 Thu, 13 Mar 2008 18:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2009&group=1&gblog=4 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญรวม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=12-01-2009&group=1&gblog=4 Mon, 12 Jan 2009 11:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=1&gblog=3 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ประทับลายมือกันก่อน ๓ (new)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=17-11-2008&group=1&gblog=3 Mon, 17 Nov 2008 8:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=1&gblog=2 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ประทับลายมือกันก่อน ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-09-2008&group=1&gblog=2 Sat, 13 Sep 2008 8:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=1&gblog=1 http://asatisa.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านกันก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asatisa&month=13-03-2008&group=1&gblog=1 Thu, 13 Mar 2008 8:22:00 +0700